Tájékoztató!Tisztelt Gazdasági Szereplő! Ajánlatkérő 2013. július 24-én közbeszerzési eljárást indított a következő tárgyban: "Egyösszegű átalánydíjas építési szerződés a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megrendelő „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” (pályázat azonosító száma: KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001) tárgyú projektjének megvalósítására a FIDIC Piros Könyv szerződéses feltételei szerint". A közbeszerzési eljárás dokumentációjának letöltéséhez az ajánlatkérő a következők szerint biztosítja a térítésmentes hozzáférést:

1.) Első lépésként kérjük, hogy a Tisztelt Gazdasági Szereplő e-mail útján küldje meg az ún. "Hozzáférési adatok igénylését" a következő e-mail címek mindegyikére: gabor.paksi@b-t.hu, kozbeszerzes@b-t.hu. A "Hozzáférési adatok igénylését" igénylést munkanapokon hétfőtől csütörtökig 09.00-16.00 óra között, pénteki munkanapokon 09.00–12.00 között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09.00 órától 10.00 óráig fogadja az ajánlatkérő. A Dokumentáció letöltését követően a letöltés megtörténtét az ajánlati felhívás VI.3.23) pontjában foglaltak szerint szerint be kell jelenteni az ajánlatkérőnek.

2.) A "Hozzáférési adatok igénylése" tárgyú e-mail a következő adatokat tartalmazza:
- Az igényléssel érintett közbeszerzési eljárás tárgya (elegendő feltüntetni az ajánlati felhívás TED számát, vagy KÉ számát):
- Gazdasági szereplő neve, címe (székhelye):
- Gazdasági szereplő kapcsolattartója:
- Gazdasági szereplő telefonszáma, faxszáma:
- Gazdasági szereplő kapcsolattartójának e-mail címe (amelyre a hozzáférési adatokat kérik):
- Kísérőszöveg: "Tisztelt Ajánlatkérő! Kérjük, hogy a jelzett TED/KÉ számú eljárás dokumentációjának letöltéséhez szükséges hozzáférési adatokat küldjék meg a részünkre".

3. A "Hozzáférési adatok igénylése" tárgyú e-mail gabor.paksi@b-t.hu, valamint kozbeszerzes@b-t.hu címre történő megküldését követően ajánlatkérő a megadott e-mail címre megküldi a belépéshez és letöltéshez szükséges felhasználónevet és jelszót a gazdasági szereplő részére.


A letöltéshez adja meg az e-mail-ben kapott belépési adatokat.

Felhasználónév   :*

jelszó   :*
34. Vitarendezésre adott válasz 1. letölthető innen»

37. Vitarendezésre adott válasz 2. letölthető innen»

38. Vitarendezésre adott válasz 3. letölthető innen»

Elérhetőségeink

E-mail cím:

info@westhull.hu

Telefon:

06 94/316 850