Hírek

SAJTÓKÖZLEMÉNY


Ünnepélyes keretek között zárult a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program

2015.12.09.


Szombathelyen ünnepélyes keretek között került sor a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás hulladékgazdálkodási beruházásának lezárására. A rendezvényen beszédet mondott Illés Károly, a Társulási Tanács elnöke, Szombathely alpolgármestere, a projekt fontosságát és az elért eredményeket pedig Lakézi Gábor, PIU vezető ismertette.


A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2009-ben alapult meg azzal a céllal, hogy megújuljon Vas megye 127 településén a szelektív hulladékgyűjtés rendszere, továbbá hogy hatékonyabb együttműködést, érdekérvényesítést és megfelelő pénzeszközöket biztosítson a környezetvédelmi célok megvalósításához.


A Társulás a beruházás lezárulásával komoly eredményeket tud felmutatni, felépült a szombathelyi hulladékválogató mű és hulladékudvar, mely éves szinten 7.500 tonna hulladék válogatására alkalmas, valamint további 6 db hulladékudvar is megépült Bük, Körmend, Pankasz, Rábahídvég, Répcelak és Szentgotthárd, településeken. Lakézi Gábor, PIU vezető felhívta a figyelmet arra, hogy a beruházás során a városok lakótelepi övezeteiben és a falvak forgalmasabb pontjain hulladékgyűjtő szigetek létesültek, összesen 80 db, melyek segítségével a papír, a műanyag, illetve az üveg hulladék szelektálása válik megoldottá a lakosság számára.


Illés Károly, a Társulási Tanács elnöke beszédében kiemelte: „ A program megvalósítása során a lakossági szemléletformálás is kiemelkedő fontossággal bírt, a tárgyi és eszközbeli sikerek mellett az emberek gondolkodásában is szerettünk volna változást előidézni.” Ezt a célt szem előtt tartva került kiosztásra több mint 27 ezer házi komposztáló láda, mely hozzájárult a helyi lakosok számára a tudatos együttgondolkodás, a közös cselekvés és a fenntartható hulladékgazdálkodás gyakorlatának terjesztéséhez.


A projekt során, az Európai Uniós célkitűzésekkel összhangban kiemelt figyelmet kapott a legkisebbek bevonása is a hulladék-újrahasznosítás gyakorlatának elsajátításába. Szombathelyen, Körmenden, Répcelakon és Szentgotthárdon a gyermekek osztályfőnöki óra keretén belül, szellemi és gyakorlati feladatok által ismerkedhettek meg játékos formában a szelektív hulladékgyűjtés módszerével, a komposztálás folyamatával.


A Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Program megvalósításához a támogatást és a pénzügyi forrást az Európai Unió és a Magyar Állam biztosította, lehetővé téve a Társulás és a térség számára a környezetvédelmi célok elérését, valamint a környezettudatosabb hulladékgazdálkodás gyakorlatának elterjedését.

SAJTÓKÖZLEMÉNY


Egyedülálló projektbemutató nyílt napot tartottak Vas megyében

2015.08.24.


A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Nyílt napot tartott a lakosság számára, melynek során a résztvevők testközelből ismerkedhettek meg a hulladékudvarok működésével és a Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Program eddigi eredményeivel. A projekt legnagyobb célkitűzése a szelektív gyűjtési- és hasznosítási rendszer fejlesztése a Társulás tagtelepülésein.


A Társulási Tanács elnöke, Szombathely alpolgármestere, Illés Károly mutatta be Szombathelyen, a Nyílt nap első állomásán a projekt jelenlegi állását és a már eddig megvalósult eredményeket. Beszédében elmondta, hogy a projekt eredményeként éves szinten többszörösére fog növekedni az anyagában hasznosított, valamint lényegesen csökkenni a lerakott települési szilárd hulladék mennyisége.


A szombathelyi Nyílt nap során a lakosság megtekinthette a szombathelyi hulladékválogatót, mely éves szinten 7.500 tonna hulladék válogatására alkalmas. A válogatóműben a lakossági szelektív gyűjtésből származó hulladékok fajtán belüli válogatása végezhető el.


Illés Károly beszédében kihangsúlyozta: „Eddig elért eredményinket az Európai Uniós célkitűzésekhez igazodva értük el és tettünk meg mindent a térségben keletkező hulladék újrahasznosítása, újrafeldolgozása érdekében.”


A projekt indulásakor a program által érintett területen évente mintegy 3,2 ezer tonna hulladékot gyűjtöttek szelektíven. Az új hulladékgazdálkodási rendszer elindulását követő harmadik évre ez a mennyiség előreláthatóan megduplázódik, sőt, további folyamatos bővülés is várható.


A Nyílt napon további 6 hulladékudvart tekinthettek meg az érdeklődők, név szerint Bük, Körmend, Pankasz, Rábahídvég, Répcelak és Szentgotthárd településeken. A hulladékudvarokon a lakosságnál keletkező szelektíven gyűjthető hulladék (papír, fém, műanyag, zöldhulladék, stb.), a nagyméretű hulladékok (bútor, lom), háztartási készülékek helyezhetők el, ezen felül a háztartásokban keletkező problémás hulladékok visszagyűjtésére is lehetőséget adnak (festék, szárazelem, lejárt szavatosságú gyógyszer, elektronikai hulladék).

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Egyre népszerűbb a szelektív hulladékgyűjtés az Európai Unióban és Magyarországon

2015.08.07.


 

Habár a szelektív hulladékgyűjtés csak egy eszköz a tiszta környezet elérése érdekében, nem pedig maga a cél, de egy olyan környezetünk javát szolgáló tevékenység, melyre az Európai Unió és azon belül Magyarország lakossága is egyre nyitottabb. A szemléletformálás érdekében tett erőfeszítések jelentős javulást eredményeztek Európa-szerte. A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás jóvoltából Vas megyében is komoly előrelépésekre került sor a tisztább környezet érdekében.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség minden évben megjelenő Jelzések című kiadványának 2014-es kiadásából kiderül, hogy az európai lakosság átlagosan egy évben egy főre vetítve 481 kg települési hulladékot termel. A magasnak tűnő szám mellett azonban jó hír, hogy ennek a mennyiségnek egyre nagyobb arányát hasznosítják újra vagy komposztálják, tehát egyre kisebb mennyiségű hulladék kerül a hulladéklerakókba. A magyarországi települési hulladék képződésének tekintetében is csökkenés figyelhető meg, hiszen az Országos Hulladékgazdálkodási Terv beszámolása alapján, míg 2007-ben majdnem 4,6 millió tonna települési hulladék keletkezett, addig ez a szám 2012-re 3,9 millió tonnára csökkent.


Az Európai Unió már hosszú évek óta arra törekszik, hogy hathatós lépéseket tegyen a tisztább környezet megteremtésének, valamint a hulladékgazdálkodás átalakításának érdekében. Ebben a szellemben került kialakításra a hulladékokról szóló keretirányelv (HKI), amely egy 5 lépcsős hulladékhierarchiát vázol fel. A területen kulcsfontosságúnak számító jogszabály a legfontosabb törekvésnek a megelőzést tartja. Ezt követi az újrahasználatra való előkészítés, az újrahasznosítás, majd az egyéb hasznosítás, végül az ártalmatlanítás. A rendelkezés célja, hogy amennyire csak lehetséges megakadályozza a hulladék termelődését, erőforrássá alakítsa a már létrejött hulladékot és csökkentse a hulladéklerakókra kerülő szemét mennyiségét.


Az Európai Uniós előírásokhoz és törekvésekhez igazodva a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás is rengeteget tett a térségben keletkező hulladék újrahasznosítása, újrafeldolgozása érdekében. Szombathelyen megépült egy olyan válogatómű, amely 8.500 tonna hulladék válogatására alkalmas, továbbá a program során 7 hulladékudvar (Bük, Körmend, Pankasz, Rábahídvég, Répcelak, Szentgotthárd, Szombathely településeken), valamint 80 új szelektív hulladékgyűjtő sziget is létesült. Mindezek mellett pedig az újrahasznosítás jegyében 27 500 komposztáló ládát osztottak ki 127 településen, melynek köszönhetően a háztartási szerves hulladék nagymértékben újrahasznosíthatóvá válik, csökkentve ezzel a hulladéklerakók terhelését is.


SAJTÓKÖZLEMÉNY

Nyáron különösen fontos a komposztálás

A nyár beköszöntével a kertben végzendő munkák száma és az ezáltal keletkező zöldhulladék mennyisége is jelentősen megnövekszik. Érdemes ezért kiemelt figyelmet fordítani a komposztálásra ebben az időszakban, melynek segítségével és kis ráfordítással értékes tápanyagokat juttathatunk vissza a talajba.

A nyári hónapok során a kerti munkák száma jelentősen megnövekszik. Nem csak gyakori fűnyírásra van szükség, hanem olyan teendőket is el kell végeznünk, mint a sövények nyírása, a fák ágainak metszése, vagy kertünk gyomlálása. Egyre több ilyenkor az elnyílt virág, a fákról lehulló gyümölcs, valamint a kiszedett zöldségek felhasználásra nem alkalmas zöld levele is felhalmozódik kertünkben, növelve ezáltal a felgyülemlett hulladék mennyiségét is.


Ezeket a kerti nyesedékeket azonban nem érdemes elégetni vagy zsákokba gyűjtve kidobni, mivel ezáltal nem csak környezetünk terhelését növeljük, hanem aranyat érő tápanyagtól fosztjuk meg növényeinket. Javasolt a kertbe komposztáló ládát állítani, melynek segítségével a zöldhulladékot úgy tudjuk visszajuttatni a természetbe, hogy annak haszna is van. Komposztálás szempontjából az egyik legalkalmasabb időszak a nyár, hiszen ilyenkor a magas hőmérséklet miatt a leghatékonyabb a szerves hulladék lebomlása, átalakulásának folyamata komposzttá.


A komposztálás az egyik legősibb hulladék-felhasználási módszer. Végterméke a humusz, melynek rendszeres talajba juttatása növeli annak minőségét és termékenységét. Ezen kívül a komposzt további előnye az is, hogy javítja a talaj szerkezetét, megakadályozza a talajeróziót és növeli a talaj víz- és légáteresztő képességét.


Környezetünk és bolygónk terhelésének csökkentésére a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás is kiemelt figyelmet fordít, az Új Széchenyi Terv KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 keretében összesen 27500 db komposztáló ládát osztottak szét 127 településen, ezzel is bíztatva a lakosságot a környezettudatos életmód kialakítására és a felhalmozódó zöldhulladék komposztálására. A Társulás a ládák kiosztása által jelentős lépéseket tett azért, hogy az érintett települések lakosainak körében elindítsa a tudatos együttgondolkodást és a közös cselekvést, és előmozdítsa a fenntartható hulladékgazdálkodás gyakorlatának terjedését.

 

 

További információk, interjúszervezés
Árgyellán Edina
edina.argyellan@youngandpartners.hu
06 20 340 10 82SAJTÓKÖZLEMÉNY


Jelentős mérföldköveken túl - az eddigi projekt-sikereket összegezte a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

 

2015.03.04.


 

3 év sikereit és eredményeit vette sorba a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás. A 127 településből álló együttműködés 2012-ben indította hulladékgazdálkodási és szemléletformáló projektjét. A több milliárdos beruházás során elkészült több hulladéksziget és leszállítottak számos konténert is. Emellett több, mint 25 ezer lakos átvehette a házi komposztáló ládáit is.

 

Nemzetközi felmérések szerint naponta több, mint 3,5 millió tonna szemetet termelünk. A mai szokásokkal ez a folyamat csak romolhat. Éppen ezért a világban nemcsak hatékony hulladékgazdálkodási projektekre, hanem átfogó szemléletváltásra is szükség van. Vas megyében 2009-ben alakult meg a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás azzal a céllal, hogy hatékonyabb együttműködést, érdekérvényesítést és megfelelő pénzeszközöket biztosítson a környezetvédelmi célok megvalósításához. A Társulás sikeres pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv KEOP-7.1.1.1/09/2009-0009 majd a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 keretében. A folyamatos beruházásoknak köszönhetően az elmúlt években számos sikert értek el a hulladékgazdálkodás területén.

 

„Jelentős lépéseket tettünk a hulladékgazdálkodás területén. Nemcsak tárgyi, eszközbeli sikereink vannak, hanem úgy vélem az emberek gondolkodásában is tudtunk változásokat előidézni. A szemléletváltásbeli sikerünket bizonyítja, hogy több, mint 25 ezer házi komposztáló ládát oszthattunk ki helyi lakosoknak, ezzel is elősegítve a környezettudatosabb hulladékgazdálkodást” - értékelte a projekt eredményeit Illés Károly, a Társulási Tanács elnöke.

 

Az Európai Unió és a Magyar Állam által is támogatott projekt 2015 nyarán fejeződik be. Hamarosan üzembe helyezik az új hulladékgyűjtő gépjárműveket.

 

További információk, interjúszervezés
Árgyellán Edina
edina.argyellan@youngandpartners.hu
06 20 340 10 82


Összefogtunk a tiszta környezetért!

 

2014 december


 

Közös munkába kezdett a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Pro Natura St.Gotthard Civil Összefogás Egyesület. Az együttműködés célja a projekt célkitűzéseinek magas szakmai színvonalon történő megvalósítása.

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Nagy értékű kertimunkagépet nyert 3 szerencsés komposztáló ládát igénylő nyugat magyarországon

 

 

2014. 11. 13.


 

A sorsoláson azok vehettek részt, akik egy vagy több komposztáló ládáért regisztráltak a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által üzemeltetett www.westhull.hu weboldalon, továbbá a Társuláshoz tartozó 127 tagtelepülés egyikén telepítették ládájukat. A szerencsés nyertesek egyenként körülbelül 40 ezer forint értékű lombszívót, gyepszellőztetőt és ágaprító gépet vihettek haza.    A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014 tavaszán indította komposztáló láda igényléséhez kötött közösségi játékát.

A nyereményjáték lezárultával egyidőben a kivitelezésre szerződött Őrség-2013 Konzorcium elmondta, hogy a szombathelyi Hulladékválogató kivitelezésénél a befejező munkálatokat végzik, a technológia telepítése van folyamatban. Az üzemeltetési épületen az utolsó simításokat végzik a szakiparosok. A hulladékudvar kivitelezése Szombathelyen, Körmenden, Répcelakon, Bükön, Pankaszon magas készültségi fokban áll, Rábahidvégen és Szentgotthárdon alacsonyabb a készültségi szint. A 80 db új hulladékgyűjtő szigetből jelen állás szerint 70 db-ot alakítottak már ki.  Amennyiben a terveknek megfelelően haladnak a további munkálatokkal, úgy 2015 év elejére a nagyközönség számára is megtekinthetőek lesznek a projekt részét képező létesítmények.További információk, interjúszervezés
Várady Judit
judit.varady@youngandpartners.hu
06 20 329 60 71

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

VAS MEGYÉBEN A KOMPOSZTÁLÓ LÁDÁK JELENTŐS RÉSZE MÁR A KERTEKBEN VAN, BEÜZEMELVE.

 

2014. 10. 17.


 

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás céljai közé tűzte ki megismertetni a gyermekekkel a komposztálás folyamatát, valamint a környezettudatos gondolkodás elsajátítását játékos formában
A ládák átadásával egyidejűleg a gyermekeknek rendezett környezettudatos napot tartanak Szombathelyen, Körmenden, Répcelakon és Szentgotthárdon.Jelenleg 90 százalékos átadásról számol be a Társulás a ládák kiosztását illetően.  A komposztáló ládák kiosztásával egyidejűleg sem maradt tétlen a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás. A környezeti problémákkal való törődés már hosszú múltra tekint vissza, azonban a környezettudatosság fogalma elválaszthatatlan az ipari fejlődés és az azzal járó megnövekedett szennyezés kialakulásától. A projekt megvalósítása alatt sem lehet elégszer hangsúlyozni a környezettudatos életmód elsajátítását és annak gyakorlását hosszú távon. Ezért a Társulás a legkisebbeket megszólítva üzen a Vas megyei lakosoknak a hulladék újrahasznosítás fontosságát illetően. A gyermekek egy osztályfőnöki óra keretében vesznek részt szellemi- és gyakorlati feladatokban. A játékok között szerepelt hulladékváltó futás, totó, keresztrejtvény és komposztáló láda összeszerelés is.

Amikor környezettudatosságról beszélünk, hajlamosak vagyunk nehézkes dolgokra gondolni, ami csak megbonyolítja az amúgy sem egyszerű életünket. Pedig az egész sokkal egyszerűbb és test közelibb, mint gondolnánk: valahol ott kezdődik, amikor egy iskolás nem kitépi, hanem megsimogatja a növényeket.

A gyermekek számára csak játék a különböző színű szelektív kukákba dobni a különféle hulladékokat vagy komposztálni. A környezetvédelemmel kapcsolatos ismereteiket és értékeiket egyrészről a szüleiktől, másrészről az oktatási intézményektől kapott minták és információk alapján sajátítják el. Továbbá a gyerekek természetes kíváncsisága is segít bennünket abban, hogy a környezetvédelemmel kapcsolatos kisebb nagyobb erőfeszítéseket beépítsük a mindennapokba.

További információk, interjúszervezés
Várady Judit
judit.varady@youngandpartners.hu
06 20 329 60 71

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

Vas megyében folyamatosan átadásra kerülnek a komposztáló ládák

Az ősz elejére mindenki saját kertjében segíthet környezetünket megóvni a hulladék újrafelhasználásával. A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a 127 tagtelepülésén ingyenesen kiosztja 2014. június 20-a óta folyamatosan a 27.500 db komposztáló ládát. 

2014. 07. 23.


 

Július 30-tól Szombathelyen is megkezdődik a komposztáló ládák átadása az igénylők részére. A már leszállított 3.000 db komposztáló ládán túlmenően szeptember közepén további 9.000 db komposztáló láda elhelyezése történik meg Szombathelyen a SZOVA Zrt. telephelyén. A szombathelyiek a régóta várt ládákat a regisztrációt követően személyesen vehetik át a SZOVA Zrt. Pohl-tó utcai Hulladékkezelő telephelyén. Amennyiben erre nincs lehetősége az igénylőknek, a meghatalmazás lehetőségével is élhetnek. A torlódások elkerülése érdekében az átvétel ütemezetten történik, az átvétel lehetőségéről mindenki kap elektronikus, vagy telefonos értesítést.

Érdemes regisztrálni komposztáló ládáért:

A ládák kiosztásával párhuzamosan lehet még újabb komposztáló ládákat igényelni, személyenként max. 20 darabszámig. A tapasztalatok és az információk azt mutatják, hogy sokan azért nem vesznek részt a környezetvédelmi akcióban, mert nem tudják hogyan és miként lehet megóvni környezetünket a hulladékok szelektálásával.

Fontos kérdés tehát, hogy mit és hogyan kell külön gyűjteni és ennek milyen pozitív hatása van a személyes életben is. Érdemes végiggondolni, hogy háztartásunkban, kertünkben mennyi zöldhulladék keletkezik. Ezeket legjobb, ha helyben kezeljük lakhelytől függetlenül. Szakemberek véleménye szerint a min. 3 db komposztáló láda szükséges az ideális komposztálási folyamathoz.

A kertes övezetekben, a komposztálási lehetőség kihasználásával jelentősen csökkenteni lehet a háztartásokból elszállítandó hulladék mennyiségét. Ezzel támogatva a nagy költséggel épülő, de környezetünkre nézve biztonságos hulladéklerakók élettartamát.

A komposztálással egyrészt lehetőségünk van javítani kertünk talajminőségét és a növényi eredetű hulladékokat hasznosan juttathatjuk vissza a természet körforgásába.

Komposztálás esetén sok egyéb költségtől is megkímélhetik magukat a használók, ugyanis nem szükséges műtrágyát venni a kertbe, és nem kell megfizetni a nagyobb tömegű zöldhulladék elszállítását.

A környezettudatos gondolkozás remélhetőleg a jövőben is tömegeket fog megmozgatni, kezdve akár a szelektív hulladékgyűjtés komposztálási lehetőségével, amely elősegíti a folyamatban részt vevő családtag környezettudatos magatartásának fejlődését.


További információk, interjúszervezés

Várady Judit

judit.varady@youngandpartners.hu

06 20 329 60 71

 

 

Általános tájékoztató a komposztáló ládákról


Tisztelt igénylők!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy a komposztáló ládák kiosztására várhatóan ez év augusztusában kerül sor. Pontos dátumokat településekre lebontva hamarosan itt, a honlapon, a Hírek rovatban is közlünk, valamint minden regisztráló e-mail formájában is megkapja a legfrissebb információkat.


Addig is szeretnénk bővebb felvilágosítást adni a ládákkal kapcsolatban. A Thermo KING 400 típusú ládák fekete színűek, kiképzésük lehetővé teszi, hogy a legoptimálisabban használhassák fel azokat a komposztálás során. Téglatest kialakítással rendelkeznek a könnyű tárolás érdekében, emellett eső és szél ellen is védettek. A ládák alul speciális ürítőajtóval is rendelkeznek. Összeállításukhoz szerszámokra sem lesz szükség, egyszerűen és gyorsan használatra kész állapotba hozhatóak.


Minden láda 400 liter térfogatú, és 840 mm magassággal rendelkezik. A 11-12 kg súlyú, műanyag ládákat fedéllel és dupla falakkal látták el, anyaguk pedig ellenáll az UV sugárzásnak is. A napi intenzív használatra alkalmas a ládák anyaga és kiképzése, ajánljuk, hogy egyszerre legalább három ládát használjanak, mivel így oldható meg legmegfelelőbben a komposztálás folyamata. A regisztráció alkalmával így javasoljuk, hogy legalább három ládát igényeljenek, de egy igénylő akár 20 darab ládát is kérhet!


Amennyiben úgy látja, szívesen igényelne komposztáló ládát, látogasson el honlapunkon a „Komposztáló láda igénylése” menüpontba, vagy kattintson az alábbi linkre:


http://westhull.hu/index.php?lap=125


Amennyiben igénylését korábban leadta, de szeretné ládáinak számát bővíteni, úgy az előzetesen elvégzett regisztráció mellett igényelhet további ládákat is, a korábbi igénylései mellé (azok nem vesznek el, így azokat nem kell újra igényelni).


Köszönjük, hogy bizalmával megtisztel Bennünket, és igénylésével Ön is segíti a környezettudatos komposztálás folyamatát!


Sikeres komposztálást kívánunk!

 

A komposztáló ládák összeszerelési útmutatóját itt találja:

Komposztáló ládák összeállítása

 

Miért hasznos a komposztálás? Kisfilmünkből kiderül!

Ha tetszett, oszd meg ismerőseiddel is, a Facebook oldalunkon is megtalálod! Kattints az alábbi linkre:

https://www.facebook.com/hulladekgazd?fref=ts


Nagyszabású környezetvédelmi program Vas megyében

A kivitelezés megkezdődött

2014. 04. 03.


Vas megye 127 társult településén újul meg a szelektív hulladékgyűjtés rendszere a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás munkájának eredményeként. Pályázati források bevonásával a program során, közel 3 milliárd forintot fordítanak az elsődlegesen a fenntartható településfejlődést és környezetvédelmet célzó program megvalósítására. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés mellett ingyen komposztáló ládák kiosztása, új hulladékudvarok, hulladékgyűjtő szigetek létrehozása is szerepel a célok között, valamint a létesítendő hulladékválogatóműben évente legalább 8.500 tonna hulladék szétválogatását oldhatják meg a programot követően. Az alapkőletételre 2014.04.03-án került sor a szombathelyi építési helyszínen.

Az új hulladékgazdálkodási törvény értelmében minden településen kötelezővé válik a szelektív hulladékgyűjtés 2015 januárjától. Az intézkedés következményei nem érik felkészületlenül Vas megyét, mivel nagyszabású hulladékgazdálkodási programot indítottak, melynek fókuszában a szelektív hulladékgyűjtés és a komposztálás jótékony hatásai állnak.

A 127 települést érintő kezdeményezésre közel 3 milliárd forintot fordít a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, melyet nagyrészt az Új Magyarország Fejlesztési terv keretein belül nyert pályázati összegből finanszíroznak. A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer kiépítésének célja a szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fenntartása és üzemeltetése. Fontos előrelépés a beszerezendő eszközökre való fedezet biztosítottsága, a jelenleg aláírás alatt lévő Támogatási Szerződés módosítása értelmében a projekt nettó összköltsége több mint 140 millió forinttal nő.

A projekt kivitelezési munkáinak megkezdését szimbolizáló alapkőletétellel egybekötött sajtótájékoztatójára 2014. április 3-án került sor Szombathelyen. Az alapkőletételnél jelen volt Dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő, Dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere, valamint Marton Zsolt, Szombathely Megyei Jogú Város alpolgármestere.

A kezdeményezés legfontosabb célja a társadalmi szemléletformálás. Meggyőződésem, hogy a környezetvédelemre minden eddiginél jobban oda kell figyelnünk a jövő generáció érdekében, ennek pedig kiváló módja a szelektív hulladékgyűjtés. Örülök, hogy ilyen nemes cél valósulhat meg a program keretein belül.” – mondta el Dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő.

A megvalósítás során sor kerül a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés megszervezéséhez szükséges új géppark beszerzésére. A program során összesen 7 hulladékudvar (Szombathely, Körmend, Répcelak, Pankasz, Rábahidvég, Szentgotthárd, Bük) és 80 új, szelektív hulladékgyűjtő sziget létesül. Biztosítják továbbá egy olyan válogatómű megépítését, amelynek segítségével garantálható, hogy éves szinten legalább 8.500 tonna hulladékot válogassanak szét.

Az új hulladékgazdálkodási rendszer indulását követően számításaink szerint a térségben a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége jelentős mértékben nőni fog. A programmal kiemelkedően sokat tehetünk környezetünk megóvásáért.” – mondta el Dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere.

Környezetünk megóvása mindannyiunk felelőssége. A tudatos hulladékgyűjtési rendszer teljes kiépítése óriási lépés egy fenntarthatóbb, tisztább, élhetőbb világért.” – fűzte hozzá Marton Zsolt, a Társulás elnöke.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv KEOP-7.1.1.1/09/2009-0009 és KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázat által megvalósuló beruházás során az új vagy bővített szolgáltató és feldolgozó egységek várhatóan több érintett településen is új munkahelyeket jelentenek majd a régió lakosságának.

További információk, interjúszervezés

Fodor Katalin katalin.fodor@youngandpartners.hu

06 20 329 60 71

Interjújavaslat

Marton Zsolt

Társulási Tanács Elnöke

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

 

Hogyan komposztáljunk télen?

6 praktikus tanács a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulástól

2014.01.21.


Bár a komposztálás folyamatait a napsütéses időszakban végezzük szívesen, télen sem szabad megfeledkeznünk azok fontosságáról, a tévhitek ellenére ugyanis a hideg hónapokban hatékonyan lehet komposztálni. A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás néhány hasznos tanáccsal hívja fel a figyelmet arra, hogy kis odafigyeléssel télen is minőségi humuszt nyerhetünk.

1. A komposztálási folyamat télen lelassul. Ne töltsük meg teljesen a komposztáló ládát, hogy a baktériumok és mikroorganizmusok még több oxigénhez juthassanak, így a hidegben is serkenthetjük azok működését!

2. A téli hónapokban érdemes letakarni a komposztáló ládát, így védhetjük meg az esőtől, hótól. Ha mégis hó esik a komposztra, ne bolygassuk, egyszerűen várjuk meg, míg elolvad.

3. Ne bolygassuk meg a halom közepét! A mikroorganizmusok számára ugyanis itt keletkezik az ideális hő, így a komposzt átkeverése novembertől már nem javasolt. A friss anyagot csak a komposzt tetején érdemes elkeverni, azt is óvatosan. Törekedjünk arra, hogy egyszerre nagyobb mennyiségű komposztanyagot helyezzünk a ládába, így elkerülhetjük az érlelődés természetes folyamatának megzavarását.

4. A karácsonyfát alaposan összeaprítva, összevágva hozzáadhatjuk a komposzthoz. A tévhittel ellentétben ugyanis a tűlevelek lebomlanak, igaz, sokkal lassabban, mint más fák levelei. A tűlevelekből alkotott talajtakaró egyébként nagyszerű megoldás lehet a láda tartalmának megalapozásához.

- Ha citrusféléket szeretnénk hozzáadni a komposzthoz, előtte szórjuk be azokat mészkőporral. Így semlegesíthetjük a savas anyagokat. A lédús komposztálandó anyagokhoz mindig tegyünk barna, száraz, széntartalmú anyagokat szintén a semlegesítés céljából, például fakérget, faforgácsot, fűrészport, avart, gallyakat, száraz leveleket vagy akár kartonpapírt.

- Amit még érdemes télen komposztálni: zöldség- és gyümölcsfélék maradványai, kávézacc, teafilter, tojáshéj, konyhai papírtörlő, szobanövények elhullott levelei, illetve tisztán fa eredetű hamu.

A Társulás az Európai Unió támogatásával 27.500 házi komposztáló ládát oszt ki Vas megye 127 településének lakosai között. A ládákért két úton lehet regisztrálni: elektronikusan vagy személyesen.Azok az igénylők, akik elektronikusan jelentkeznek, a www.westhull.hu weboldal Komposztáló láda igénylés menüpontjában regisztrálhatnak, ahol egy használati útmutatót is találnak, mely megkönnyítheti házi komposztálásukat. Azoknak, akiknek nem áll módjukban interneten regisztrálni, személyesen, papír alapon is megtehetik az érintett települési önkormányzatoknál. A ládákért való regisztráció 2013 októberében indult, azóta folyamatosan érkeznek az igénylések. A kiosztás ? a közbeszerzési eljárást követően ? 2014 során várható, a kiosztás elbírálása pedig regisztrációs sorrendben történik. Az ingyenes komposztáló ládák biztosításán kívül a Társulás a szelektív hulladékgyűjtési rendszer megteremtését tűzte ki célul, így a közeljövőben 80 hulladékgyűjtő szigetet, 7 hulladékudvart és 1 válogatóművet épít Vas megyében. A munkálatok várhatóan már idén márciusban elkezdődnek. A hulladékudvarok augusztusban válnak működőképessé, míg a válogatómű próbaüzemének elindítását decemberre tervezik. „A projekt eddigi tapasztalatai folyamatosan megerősítik, hogy a lakosság fontosnak és hasznosnak tartja a komposztálást. Örömünkre szolgál, hogy a mi segítségünkkel Vas megye az ország elsői között büszkélkedhet a komposztálási lehetőség megteremtésével” ¦ mondta Marton Zsolt, a Társulás elnöke.

További információk,interjúszervezés

Árgyellán Edina edina.argyellan@youngandpartners.hu

06 20 340 10 82

Interjújavaslat

Marton Zsolt

Társulási Tanács Elnöke

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

 

Nagyszabású szelektív hulladékgyűjtési rendszer épül Vas megyében

2013.12.05.


80 hulladékgyűjtő szigetet, 7 hulladékudvart és 1 válogatóművet épít Vas megyében a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás az Európai Unió támogatásával. A Társulás ugyanis az érintett települések szelektív hulladékgyűjtési rendszerének kiépítését tűzte ki célul. Az építkezési feltételek a kivitelező szerződés aláírásával hivatalosan is megerősödtek. A munkaterület átadás-átvételét december közepére tűzték ki, így a munkálatok várhatóan már idén vagy jövő év elején elkezdődnek. A teljes hulladékgyűjtési rendszer építése 2015 májusában zárul le.

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás az Európai Unió támogatásával közel 3 milliárd forintot fordít a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiépítésére Vas megye 127 településén. A jövőben 80 hulladékgyűjtő sziget, 7 hulladékudvar és 1 válogatómű épül, melyeknek köszönhetően a rendszer radikális fejlődést eredményezhet a hulladékgyűjtésben.

Az érintett településeken összesen 80 hulladékgyűjtő sziget létesül, melyeken egyenként 4 darab konténer nyújt lehetőséget a szelektíven gyűjtött lakossági hulladék elhelyezésére. A 7 hulladékudvar Szombathely, Körmend, Bük, Pankasz, Rábahídvég, Répcelak, Szentgotthárd településeken biztosítja a háztartásokban keletkező veszélyes és speciális hulladék átvételét. Ezenkívül egy hulladékválogató csarnok is épül Szombathelyen, több mint 2500 négyzetméteren. A csarnok évi legkevesebb 7.500 tonna hulladék válogatására lesz alkalmas és három fő egységből áll majd: a válogató csarnokrészből, a bálatárolóból, illetve a válogató csarnokrészben elhelyezett szociális épületrészből. Az építkezések elindítását jövő év elejére tervezik, de az sem kiárt, hogy a munkálatok még idén elkezdődnek. A teljes munkafolyamat lezárása 2015 májusára várható.

A szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiépítése mellett, a projekt által érintett településeken 27.500 házi komposztáló láda ingyenes kiosztására kerül sor. A ládákért két úton lehet regisztrálni: elektronikusan vagy személyesen. Azok az igénylők, akik elektronikusan jelentkeznek, a www.westhull.hu weboldal Komposztáló láda igénylés menüpontjában regisztrálhatnak, ahol egy használati útmutatót is találnak, mely megkönnyítheti házi komposztálásukat. Azoknak, akiknek nem áll módjukban interneten regisztrálni, személyesen, papír alapon is megtehetik az érintett települési önkormányzatoknál. A ládákért való regisztráció két hónapja indult, azóta több mint 6000 darabot igényeltek. A kiosztásra ? a közbeszerzési eljárást követően ? várhatóan 2014 tavaszán kerül sor, a kiosztás elbírálása pedig regisztrációs sorrendben történik.


„Büszkék vagyunk arra, hogy nekünk adódott meg a lehetőség a szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiépítésére Vas megye 127 településén. Bízunk benne, hogy a projekt lezárásakor maradandóan tiszta környezetet tudhatunk magunkénak”¦ mondta Marton Zsolt, a Társulás elnöke.

Viszik, mint a cukrot!

2013.11.07.


Egy hónap alatt több mint 3000 komposztáló ládáért regisztráltak Vas megye lakosai. A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás október elején indult regisztrációs oldalán átlagosan 100 ládát igényelnek naponta.

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás az Európai Unió támogatásával 2013 őszétől kezdődően közel 2 milliárd forintot fordít a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiépítésére, évi legkevesebb 8.500 tonna hulladék válogatására, illetve új hulladékudvarok, hulladékgyűjtő szigetek létesítésére. Emellett, a Társulás jóvoltából Vas megye 127 településén nyílik lehetőség az otthoni komposztálásra. A projekt által érintett településeken ugyanis 27.500 házi komposztáló láda ingyenes kiosztására kerül sor.

A ládákért való regisztráció egy hónapja indult, azóta több mint 3000 darabot igényeltek, ami átlagosan 100 ládát jelent naponta. A cél a komposztálás népszerűsítése, ezért egy igénylő több, legfeljebb 20 ládáért regisztrálhat. Kizárólag azon magán- vagy jogi személyek jelentkezését várják, akik/amelyek esetében a láda telepítési helye a projekt területén található. A kiosztásra ? a közbeszerzési eljárást követően ? várhatóan 2014 tavaszán kerül sor, a kiosztás elbírálása pedig regisztrációs sorrendben történik. A személyazonosító igazolvány és az igénylő névvel való beazonosítás után, a ládákat személyesen vagy meghatalmazással lehet majd átvenni. Az átadás körülményeiről a pozitív elbírálásban részesült igénylők e-mailben kapnak részletes információt.

A regisztrációs lehetőségekre és további hasznos tudnivalókra 35.000 szórólap, 1000 plakát és 14.000 matrica hívja fel a figyelmet az érintett térségben. A ládákért két úton lehet regisztrálni: elektronikusan vagy személyesen. Azok az igénylők, akik elektronikusan jelentkeznek, a www.westhull.hu weboldal Komposztáló láda igénylés menüpontjában regisztrálhatnak, ahol egy használati útmutatót is találnak, mely megkönnyítheti házi komposztálásukat. Azoknak, akiknek nem áll módjukban interneten regisztrálni, személyesen, papír alapon is megtehetik az érintett települési önkormányzatoknál.


„A 3000 regisztráció erős bizonyíték arra, hogy a lakosság fontosnak és hasznosnak tartja a komposztálást. Örömünkre szolgál, hogy Vas megyében mi teremthetünk lehetőséget az ősrégi módszer népszerűsítésére” ¦ mondta Marton Zsolt, a Társulás elnöke.

Vas Megye komposztál!

2013.10.07.


Mától ingyenes komposztáló ládákért lehet regisztrálni! A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás ugyanis 27.500 komposztáló ládát oszt ki ingyenesen Vas megye 127 társult tagtelepülésének lakosai között.

A komposztálás az egyik legősibb hulladék-felhasználási módszer, melynek végterméke, a humusz, növeli a talaj minőségét és termékenységét. Mától, a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás jóvoltából, Vas megye 127 településén nyílik lehetőség az ingyenes, otthoni komposztálásra. A projekt által érintett településeken ugyanis 27.500 házi komposztáló láda kiosztására kerül sor, így a háztartási szerves hulladék nagymértékben újrahasznosíthatóvá válik, valamint a hulladéklerakók terhelése is jelentősen csökken.
A regisztrációs lehetőségekre és további hasznos tudnivalókra 35.000 szórólap, 1000 plakát és 14.000 matrica hívja fel a figyelmet az érintett térségben. A ládákért két úton lehet regisztrálni: elektronikusan vagy személyesen. Azok az igénylők, akik elektronikusan jelentkeznek, a www.westhull.hu weboldal Komposztáló láda igénylés menüpontjában regisztrálhatnak, ahol egy használati útmutatót is találnak, mely megkönnyítheti házi komposztálásukat. Azoknak, akiknek nem áll módjukban interneten regisztrálni, személyesen, papír alapon is megtehetik az érintett települési önkormányzatoknál.
A regisztrálás mától kezdődik, a komposztáló ládák kiosztásának elbírálása pedig regisztrációs sorrendben történik. A kiosztásra ? a közbeszerzési eljárást követően ? várhatóan 2014 tavaszán kerül sor. Kizárólag azon magán- vagy jogi személyek jelentkezését várják, akik/amelyek esetében a láda telepítési helye a projekt területén található. A személyazonosító igazolvány és az igénylő névvel való beazonosítás után, a ládákat személyesen vagy meghatalmazással lehet majd átvenni.
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás nemcsak a lakossági komposztálás lehetőségét teremti meg 127 társult tagtelepülésen. 2013 őszétől kezdődően közel 2 milliárd forintot fordít a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiépítésére, évi legkevesebb 8.500 tonna hulladék válogatására, illetve új hulladékudvarok, hulladékgyűjtő szigetek létesítésére.
„A mai modern világban fontos, hogy ne csak az újat, hanem a használtat is megbecsüljük. Örömünkre szolgál, hogy az ősrégi, jól bevált komposztálást Vas megyében is népszerűsíthetjük, rávilágítva annak felbecsülhetetlen értékű végtermékére, a humuszra” ¦ mondta Marton Zsolt, a Társulás elnöke.

Egy tisztább vas megyéért!

2013.09.05.


2015 januárjától az új hulladékgazdálkodási törvény értelmében minden településen kötelezővé válik a szelektív hulladékgyűjtés. A 2009-ben alakult Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak köszönhetően jelenleg Vas megye 127 társult településén újul meg a szelektív hulladékgyűjtés rendszere.

A Társulás elsődleges célja a szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fenntartása és üzemeltetése, valamint a társult önkormányzatok területén a bezárt települési szilárdhulladék lerakók rekultivációja. A kitűzött célokat a Társulás pályázati források bevonásával kívánta megvalósítani. A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer létrehozására a Társulás pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési terv pályázati alapjához. A kétkörös pályázat második fordulójának sikeres elbírálása után, megkötötték a megvalósítást segítő támogatási szerződést. Az első forduló a program teljes körű műszaki, pénzügyi és jogi előkészítését, míg a második forduló annak kivitelezését támogatja. A kivitelezés várhatóan 2013 őszén kezdődik, és olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek az új szelektív hulladékgyűjtő rendszer gördülékeny üzemeltetését segítik elő.

A közel 2 milliárd forint összköltségű projekt magában foglalja a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés megszervezéséhez szükséges új géppark beszerzését, valamint egy olyan válogatómű megépítését, amely évi legkevesebb 8.500 tonna hulladék válogatására alkalmas. Továbbá, a program során összesen 7 hulladékudvar (Szombathely, Körmend, Répcelak, Pankasz, Rábahidvég, Szentgotthárd, Bük) és 80 új, szelektív hulladékgyűjtő sziget létesül. A gyűjtőszigeteken egységenként 4 alulürítős, speciálisan erre a célra kialakított konténer elhelyezésére kerül sor (1 papír-, 2 műanyag- és 1 üvegkonténer), amelyek egyenként 1.100 liter hulladékot képesek befogadni.

A projekt legfőbb célja a társadalmi szemléletformálás, melynek érdekében az érintett településeken 27.500 házi komposztáló láda beszerzésére és kiosztására kerül sor. A ládák segítségével az ingyenes, otthoni komposztálásra nyílik lehetőség, így a háztartási szerves hulladék nagymértékben újrahasznosíthatóvá válik, és a hulladéklerakók terhelése is jelentősen csökken.

Jelenleg a program által érintett területen évente mintegy 3,2 ezer tonna hulladékot gyűjtenek szelektíven. Az új hulladékgazdálkodási rendszer elindulását követő harmadik évre ez a mennyiség előreláthatóan megduplázódik, sőt, további folyamatos bővülés is várható.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv KEOP-7.1.1.1/09/2009-0009 és KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázat által megvalósuló beruházás nem kizárólag a hulladékgazdálkodás és hulladékhasznosítás területén hoz majd jelentős változásokat a régióban. A projekt részét képező, új vagy bővített szolgáltató és feldolgozó egységek várhatóan több érintett településen is új munkahelyeket létesítenek.

A programmal kapcsolatban Marton Zsolt, a Társulás elnöke a következőket mondta: „Környezetünk megóvása mindannyiunk felelőssége. A tudatos hulladékgyűjtési rendszer teljes kiépítése pedig óriási lépés egy fenntarthatóbb, tisztább, élhetőbb világért.”

Elérhetőségeink

E-mail cím:

info@westhull.hu

Telefon:

06 94/316 850