Kedves Látogató!

Vas megye 127 társult településén újul meg a szelektív hulladékgyűjtés rendszere a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás munkájának eredményeként. A Társulás 2009-ben alakult meg azzal a céllal, hogy hatékonyabb együttműködést, érdekérvényesítést és megfelelő pénzeszközöket biztosítson a környezetvédelmi célok megvalósításához. A Társulás sikeres pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv KEOP-7.1.1.1/09/2009-0009 majd a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 keretében.

Az 1. fordulós pályázat során megkezdődött a program teljes körű műszaki, pénzügyi, jogi előkészítése. Az előkészítő munka eredményeként a Társulás rendelkezésére állt minden olyan szükséges engedély, tanulmány, amelyek a kivitelezés elindításához szükségesek. A sikeres 2. fordulós pályázatot követően a több milliárdos beruházás eredményeként felépült a szombathelyi hulladékválogató mű, 7db hulladékudvar (Bük, Körmend, Pankasz, Rábahídvég, Répcelak, Szentgotthárd, Szombathely településeken), elkészült 80 db hulladékgyűjtő sziget, leszállítottak 497 db 1100 literes lapos fedelű szelektív hulladékgyűjtő konténert is, valamint a begyűjtéshez szükséges géppark is beszerzésre került. Mindezek mellett pedig 27 500 db házi komposztáló edényzet kiosztása is folyamatban van.

A projekt során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a lakosság és a sajtó képviselői minden szükséges információt megkapjanak. A folyamatos tájékoztatás következő lépéseként 2015 nyarán nyílt napot szervezünk a lakosság, valamint a sajtó képviselői számára, melynek során az érdeklődők testközelből is megismerkedhetnek a hulladékudvarok működésével és a projekt eredményeivel. Ezt követően pedig lakossági fórumot tartunk, ahol az érdeklődők tájékozódhatnak az új hulladékgazdálkodási rendszerrel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.

A program életre hívásával elsődleges célunk az, hogy megvalósítsuk a szilárdhulladék szelektív hulladékgazdálkodási rendszer fenntartását és üzemeltetését, valamint a társult önkormányzatok területén a bezárt települési szilárdhulladék lerakók rekultivációját.

A projekt indulásakor a program által érintett területen évente mintegy 3,2 ezer tonna hulladékot gyűjtöttek szelektíven. Az új hulladékgazdálkodási rendszer elindulását követő harmadik évre ez a mennyiség előreláthatóan megduplázódik, sőt, további folyamatos bővülés is várható.

Az üzemeltetés elindulásával éves szinten többszörösére fog növekedni az anyagában hasznosított települési szilárd hulladék mennyisége, valamint lényegesen csökken a lerakott települési szilárd hulladék.

A program nemcsak a hulladékgazdálkodás területén hoz eredményeket, hiszen az elkészült, bővített szolgáltató és feldolgozó egységekben, több társult településen is új munkahelyek jönnek létre.

A program megvalósítása során fontosnak tartjuk a lakossági szemléletformálást is. Tárgyi és eszközbeli sikereink mellett az emberek gondolkodásában is változásokat idéztünk elő. A több mint 27 ezer házi komposztáló láda kiosztásával a helyi lakosok számára járulunk hozzá a környezettudatosabb hulladékgazdálkodás, a tudatos együttgondolkodás, a közös cselekvés, valamint a fenntartható hulladékgazdálkodás gyakorlatának terjesztéséhez.

Mivel a környezettudatos életmódra nevelést nem lehet elég korán elkezdeni, ezért a projekt során a legkisebbeket is bevontuk a hulladék-újrahasznosítás gyakorlatának elsajátításába. Szombathelyen, Körmenden, Répcelakon és Szentgotthárdon a gyermekek osztályfőnöki óra keretén belül, szellemi és gyakorlati feladatok által ismerkedhettek meg játékos formában a szelektív hulladékgyűjtés módszerével, a komposztálás folyamatával.

Mind felelősek vagyunk otthonunk fenntartható fejlődéséért, azért hogy környezetünket megóvjuk úgy, hogy közben településeink tisztábbak legyenek, és a térség hulladékterhelését csökkentsük.

Tegyük ezt önmagunkért és utódainkért!

dr. Horváth Attila

a Társulási Tanács Elnöke

A projektről további részletes információkat és a kapcsolódó dokumentumokat megtalálják honlapunkon, kérjük tekintsék meg!

Elérhetőségeink

E-mail cím:

info@westhull.hu

Telefon:

06 94/316 850