Projektről

KEOP 7.1.1.1

Kezdőlap

/

KEOP 7.1.1.1

Projekt rövid bemutatása

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program célja a társult településeken a hulladékgazdálkodás egyes feladatainak ellátása, ezen belül kiemelten a szelektív hulladékgyűjtés továbbfejlesztése, illetve a hulladékok jogszabályi előírásoknak megfelelő arányú, anyagában történő hasznosításának elősegítése. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv KEOP 7.1.1.1. pályázati konstrukciója támogatja ezen komplex célrendszert, a lakosságnál és a közintézményekben keletkező hulladékra koncentrálva.

A hulladékgazdálkodási program főbb elemei

 • 80 új szelektív hulladékgyűjtő sziget telepítése
 • 150 üveggyűjtő konténer telepítése
 • házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés megszervezése
 • a kőszegi hulladékudvar felújítása, bővítése
 • 7 új hulladékudvar építése – Bük, Körmend,Pankasz, Rábahidvég, Répcelak, Őriszentpéter, Szentgotthárd
 • a begyűjtéshez szükséges gépjárműpark beszerzése
 • 1 db 14.000 t/év kapacitású válogatómű építése Szombathelyen, a hulladék hasznosítását, ipari előkészítését szolgálja
 • 27500 db házi komposztáló láda beszerzése és kiosztása a társult települések lakosságának
 • lakossági szemléletformálás
 • új munkahelyek teremtése a megvalósuló szolgáltató és
  feldolgozó egységekben

Előkészítési feladatok

 • egyeztetések, adatok egybegyűjtése, felülvizsgálata, feldolgozása és összesítése az optimális műszaki tartalom és üzemeltetési keretek megtervezése érdekében
 • örökségvédelmi hatástanulmány
 • engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése (2011 tavasz)
 • közbeszerzési tenderek előkészítése - az ajánlatkérő műszaki követelményeinek összeállítása
 • tender dokumentációk műszaki leírásának elkészítése
 • 2. fordulós pályázati dokumentáció elkészítése (megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés)
 • teljeskörű engedélyeztetési folyamatok (2011 ősz – 2012 tavasz)
 • lőszermentesítés előkészítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően 9 helyszínen
 • az üzemeltetés kereteinek kidolgozása
 • a fejlesztés széles körű megismertetése és elfogadtatása
 • lakossági tájékoztató kiadványok készítése, lakossági fórumok tartása
 • sajtóesemények szervezése a lakossági szemléletformálás elősegítésére

A pályázat két fordulós. Az 1. forduló a regionális hulladékgazdálkodási program előkészítését, tervezését, a második pedig a program megvalósítását támogatja. Az 1. fordulóban 78.850.250,- Ft támogatást (a nettó költségek 85%-a) nyert a Társulás, melyhez 13.914.750,-Ft önerőt és az ÁFÁ-t biztosítják a társult települések. A kétfordulós projekt teljes becsült összköltsége nettó 1,97 milliárd Ft. A végleges műszaki tartalmat a 2. fordulós pályázati előírásokkal összhangban alakítjuk ki.

A 30 éves élettartamra tervezett projekt előkészítése 3 évet vesz igénybe, melyet a Társulás 2009 nyarán elkezdett. Az 1. forduló támogatási szerződésének aláírására 2010 áprilisában került sor, melyet követően a teljes körű műszaki, pénzügyi, jogi előkészítés 2012 tavaszáig befejeződhet. Eredményeként a Társulás rendelkezni fog minden szükséges engedéllyel, és tanulmánnyal valamint valamennyi közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentációval. Így sikeres 2. fordulós pályázat esetén a beruházások 2013. évben és 2014. első félévében befejeződhetnek. A rendszer üzemeltetése várhatóan 2014-ben indul.

A projekt rövid bemutatása letölthető itt

Projekben résztvevők

Közreműködő szervezet:

Energia Központ Nonprofit Kft.

Műszaki szakértő:

Ala és Társa Bt.

Jogi szakértő:

Popgyákunik & Bozzai Ügyvédi Iroda

Könyvvizsgáló:

Konzekvens Kft.

Közbeszerzédi tanácsadó:

TriCSÓK Zrt.

Projekt menedzsment:

Borostyánkő Tanácsadó és Marketing Kft.

PR szakértő:

Regionális Humán Innováció Képzési Nonprofit Kft.

tervező:

SOLVEX- MKM Konzorcium

Projekt dokumentumai

A 2009. december 01.-én benyújtott KEOP 7.1.1.1. települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése
pályázat 1.fordulós pályázat dokumentumai